POWER
of integration

LTEC to firma innowacyjna technologicznie, o najwyższych specjalistycznych kompetencjach w dziedzinie wdrażania systemów takich jak: automatyka budynkowa i BMS, instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne oraz elektryczne i energetyczne. Rozwiązania te znajdują zastosowanie w obiektach o największej kubaturze, takich jak budynki biurowe, hotele, centra handlowe, budynki przemysłowe czy szpitale, gdzie są szczególnie przydatne. Systemy te wdrażamy w sposób, który umożliwi sprawne zarządzanie obiektem, a także zapewni bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. Bezpośrednim efektem takich realizacji jest optymalizacja zużycia energii i zminimalizowanie kosztów obsługi oraz utrzymania budynku, ponoszonych przez zarządców i właścicieli.

O nas

Aktualności

18/10/2021
LTEC - specjaliści od RETROFITÓW instalacji automatyki i BMS. W ramach podpisanej umowy zaprojektujemy i zrealizujemy proces wymiany systemu automatyki i BMS w Serwerowni Biblioteki Narodowej w Warszawie.

więcej

14/07/2021
LTEC podpisał umowę na wykonanie instalacji automatyki i BMS dla budynków C i D w ramach realizacji inwestycji "Kompleks Biurowy - Fuzja - Łódź - Tymienieckiego" oraz aranżacji głównego najemcy Fujitsu.

więcej

02/06/2021
LTEC podpisał z konsorcjum firm Budomal/Warbud umowę na wykonanie instalacji niskoprądowych oraz automatyki BMS dla budynku A1 oraz A2 w ramach realizacji inwestycji "Budowa drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym".

więcej

22/04/2021
LTEC Sp. z o.o. trzeci rok z rzędu w gronie Partnerów Schneider Electric z najwyższym Platynowym poziomem autoryzacji. Tytuł Platynowego Integratora Systemów Budynkowych - Master EcoXpert potwierdza nie tylko najwyższe kompetencje inżynierskie, ale przede wszystkim umiejętność ich skutecznej komercjalizacji. Dziękujemy za wyróżnienie.

więcej

BMS

Building Management System to inteligentny system zarządzania oraz automatycznego sterowania i monitorowania wszystkich instalacji budynku, mających wpływ na bezpieczeństwo, komfort oraz zużycie energii. Nieustannie zbiera dane z wielu innych, zintegrowanych ze sobą systemów w obiekcie – gromadzi je, analizuje i łączy w całość. W ten właśnie sposób monitoruje prawidłowość pracy budynku, wykrywa usterki i ostrzega o zagrożeniach.

Systemy integrowane przez BMS

Zużycie mediów
 • opomiarowanie i monitoring zużycia mediów takich jak: woda, ciepło, chłód, energia elektryczna
 • analiza oraz optymalizacja działania wszystkich systemów budynkowych pod kątem zmniejszenia zużycia energii i mediów, obniżenia kosztów eksploatacji budynków oraz wdrożenia najwyższych standardów ekologii takich jak BREEAM czy LEED,
Automatyka Budynkowa
 • zarządzanie i monitoring wentylacji ogrzewania i klimatyzacji (HVAC)
 • zarządzanie i monitoring instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • zarządzanie i monitoring instalacji elektro energetycznych
 • zarządzanie i monitoring pozostałych instalacji technicznych w budynku
 • automatyka procesowa
 • automatyka digestoriów, śluz, Clean roomów i inna specjalistyczna
 • Walidacja i kalibracja urządzeń i systemów
Bezpieczeństwo Pożarowe
 • System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP)
 • System Oddymiania
 • System Dźwiękowego ostrzegania (DSO)
 • System gaszenia gazem (SUG)
Bezpieczeństwo osób i mienia
 • System kontroli dostępu i organizacji ruchu (SKD)
 • System kontroli wjazdu i systemy parkingowe
 • System nadzoru wizyjnego z inteligentą analizą obrazu (CCTV)
 • System włamania i Napadu (SSWiN)
Telekomunikacja
 • systemy teleinformatyczne (sieci LAN, WLAN, wyposażenie serwerowni)
 • systemy specjalistyczne: system zliczania klientów, systemy integracji CCTV z transakcjami kasowymi, itp.
Energetyka
 • główny rozdział energii (rozdzielnice średniego napięcia, stacje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnice główne SN i NN, rozdzielnice obiektowe)
 • instalacje oświetlenia
 • instalacje gniazd zasilających
 • instalacje zasilania urządzeń budynkowych
 • pozostałe instalacje elektryczne
Integracja
 • Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego w ramach ZSBP (Zintegrowany System Bezpieczeństwa Pożarowego)
 • Integracja systemów ochrony i mienia w ramach SMS (Security Management System)
 • Integracja :
  • Systemów automatyki budynkowej
  • Monitoringu zużycia energii i mediów
  • Systemów bezpieczeństwa pożarowego
  • Systemów bezpieczeństwa ochrony i mienia
  • Pozostałych technicznych systemów w budynkuw ramach systemu BMS (Building Management System)

Co nas
wyróżnia?

Jesteśmy jedną z wiodących firm w branży, zarówno pod względem wielkości obrotów, jak i skali działania. Nasi klienci cenią nas za kreatywną elastyczność, terminowość oraz szacunek dla budżetów – wszystkie prace wykonujemy na czas i nigdy nie przekraczamy przyjętych założeń finansowych projektu.

zobacz naszą ofertę

KOMPETENCJE I INNOWACYJNOŚĆ

Mamy jeden największych i najlepszych zespołów inżynierskich wśród firm o podobnym profilu, tworzą go ludzie o dużym doświadczeniu. Pozwala to na wykonanie specjalistycznych prac bez zatrudniania firm podwykonawczych, co znacznie usprawnia proces, gwarantuje najwyższą jakość i terminowość wykonania.


KOMPLEKSOWOŚĆ

Powierzone nam projekt obsługujemy od fazy koncepcyjnej po serwis i niezbędne modyfikacje.  Oznacza to m. in. odpowiedzialność za dobór urządzeń, przygotowanie dokumentacji technicznej przez nasze biuro projektowe, implementację, uruchomienie/ wdrożenie systemów, a następnie utrzymanie i konserwację, a także modernizacje oraz migracje na nowe wersje sprzętu i aplikacji. Na każdym etapie zapewniamy specjalistyczną obsługę i własny serwis.


ELASTYCZNOŚĆ

LTEC to duża firma, która może podjąć się każdego zadania, bez względu na jego skalę i  złożoność. Nie jesteśmy częścią korporacji – pozostajemy firmą właścicielską, dlatego decyzje podejmujmy szybko. Tak samo szybko implementujemy nowe rozwiązania, ponieważ ich dobór zależy wyłącznie od nas oraz wymagań i budżetu klienta. Dlatego elastyczność oznacza także łatwość dopasowania się do budżetów akceptowanych przez klientów.


KREATYWNOŚĆ

Nie działamy szablonowo – w przypadku każdego projektu analizujemy jego specyfikę i dobieramy oryginalne rozwiązania. W tym celu wyłaniamy dedykowany zespół ekspertów, których specjalistyczna wiedza i doświadczenie najbardziej przydadzą się w realizacji tego konkretnego zadania. Zawsze reagujemy na zmieniającą się sytuację i nowe wymogi, nie tracąc z oczu nakreślonych celów.

Wybrane
Realizacje

LTEC Spółka z o.o.
Puławska 44D, 05-500 Piaseczno

Oddział regionalny
Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

NIP: 9512352089
KRS: 0000403472
REGON: 145865555

22 392 69 39

 

Design by FAMA agencja reklamowa

Zużycie mediów
 • opomiarowanie i monitoring zużycia mediów takich jak: woda, ciepło, chłód, energia elektryczna
 • analiza oraz optymalizacja działania wszystkich systemów budynkowych pod kątem zmniejszenia zużycia energii i mediów, obniżenia kosztów eksploatacji budynków oraz wdrożenia najwyższych standardów ekologii takich jak BREEAM czy LEED,
Automatyka Budynkowa
 • zarządzanie i monitoring wentylacji ogrzewania i klimatyzacji (HVAC)
 • zarządzanie i monitoring instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • zarządzanie i monitoring instalacji elektro energetycznych
 • zarządzanie i monitoring pozostałych instalacji technicznych w budynku
 • automatyka procesowa
 • automatyka digestoriów, śluz, Clean roomów i inna specjalistyczna
 • Walidacja i kalibracja urządzeń i systemów
Bezpieczeństwo Pożarowe
 • System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP)
 • System Oddymiania
 • System Dźwiękowego ostrzegania (DSO)
 • System gaszenia gazem (SUG)
Bezpieczeństwo osób i mienia
 • System kontroli dostępu i organizacji ruchu (SKD)
 • System kontroli wjazdu i systemy parkingowe
 • System nadzoru wizyjnego z inteligentą analizą obrazu (CCTV)
 • System włamania i Napadu (SSWiN)
Telekomunikacja
 • systemy teleinformatyczne (sieci LAN, WLAN, wyposażenie serwerowni)
 • systemy specjalistyczne: system zliczania klientów, systemy integracji CCTV z transakcjami kasowymi, itp.
Energetyka
 • główny rozdział energii (rozdzielnice średniego napięcia, stacje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnice główne SN i NN, rozdzielnice obiektowe)
 • instalacje oświetlenia
 • instalacje gniazd zasilających
 • instalacje zasilania urządzeń budynkowych
 • pozostałe instalacje elektryczne
Integracja
 • Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego w ramach ZSBP (Zintegrowany System Bezpieczeństwa Pożarowego)
 • Integracja systemów ochrony i mienia w ramach SMS (Security Management System)
 • Integracja :
  • Systemów automatyki budynkowej
  • Monitoringu zużycia energii i mediów
  • Systemów bezpieczeństwa pożarowego
  • Systemów bezpieczeństwa ochrony i mienia
  • Pozostałych technicznych systemów w budynkuw ramach systemu BMS (Building Management System)